سیر و لاغری

سیر ولاغری

سیر در داخل خود موادی دارد که این مواد می توانند متابولیسم بدن شما را تحت تأثیر خود قرار دهند. البته این تأثیر به صورت ایجاد تعادل می باشد و از چاق شدن شما و تجمع مواد در بدن نیز جلوگیری خواهد کرد.

بیشتر بخوانید »