خانه / روانشناسی

روانشناسی

افسردگی در شب: چگونه با افسردگی های شبانه کنار بیاییم؟

تجربه افسردگی در شب ممکن است حس تنهایی، نا امیدی،پوچی و سایر موارد در شب برایشان بیشتر از سایر اوقات باشد.افکار مزاحم و خشم نیز ممکن است رخ دهد. همین امر نیز باعث می شود فرد با دشواری به خواب رود و در خوابیدن مشکل داشته باشد.

بیشتر بخوانید »